Catalunya recicla cada any 32.952 tones de pneumàtics

Catalunya recicla cada any 32.952 tones de pneumàtics i els converteix en carreteres, soles, energia, etc., un exemple d’economia circular.

32.952 tones de pneumàtics usats es rebutgen anualment a Catalunya, 250.000 tones a Espanya, 3,5 milions a Europa i 25 milions al Món, les xifres són de vertigen, però… Què fem amb ells?

La seva massiva fabricació i la gran dificultat per fer-los desaparèixer, ja que són pràcticament indestructibles, suposen un greu problema mediambiental. Si no són reciclats i s’abandonen a la natura, amb el pas del temps produeixen una degradació química parcial que contamina el sòl, a més de necessitar centenars d’anys per desaparèixer, afavorint l’estancament de l’aigua, i convertint-se en perfectes criadors d’insectes, com ara el mosquit tigre i de rosegadors, amb conseqüències insalubres.

D’altra banda, de vegades els pneumàtics abandonats s’arribaven a cremar per disminuir l’espai que ocupaven a abocadors, o accidentalment com va passar a Seseña, on s’emmagatzemaven més de 90.000 tones. La seva crema provocava problemes encara més greus per al medi ambient i la nostra salut, a causa de l’emissió de gasos i de les cendres tòxiques alliberades.

Històricament se’ls ha considerat un residu molest i sense valor, però això afortunadament ha canviat i el pneumàtic fora d’ús s’ha convertit en una excel·lent font de matèria primera secundària, el reciclatge és un exemple d’economia circular, perquè s’aprofita el 100 % dels seus components valuosos: goma, acer i fibra tèxtil.

Les destinacions habituals de les seves destinacions són: la reutilització, la transformació en nova energia i el reciclatge en carreteres, pistes d’atletisme, gespa, mànegues, soles, acer per a la indústria, etc.

Reciclant-los contribuïm a preservar el medi ambient, estalviar energia, optimitzar recursos i fomentar un model d’economia circular més just amb la societat i la natura, missió on participa TNU (Tractament Pneumàtics Usats).

En aquest sentit, TNU vol recordar al Dia Mundial del Reciclatge els beneficis principals implicats en el reciclatge dels pneumàtics fora d’ús:

Estalvia energia, matèries primeres i emissions de CO2 al medi ambient

TNU ha recollit, des de l’inici de la seva activitat, més de 859.584 tones de pneumàtics usats, fet que suposa l’equivalent a deixar d’emetre al medi ambient més de 4.800 milions de tones de CO2, estalviant més de 1.506 milions de litres de petroli i 126 milions de metres cúbics daigua*. En reciclar els pneumàtics reduïm el treball d’extracció de matèries primeres, la seva elaboració i transport, fet que comporta una disminució important de l’ús de l’energia necessària per dur a terme aquests processos. En necessitar un consum d’energia menor, generem menys CO2 i reduïm l’efecte hivernacle, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.

Contribueix a la Conservació dels Boscos

El principal component del pneumàtic és el cautxú, ja sigui natural i sintètic, essent gairebé la meitat del pes. La fabricació de pneumàtics concentra un gran percentatge de la indústria del cautxú, constituint el 60% de la producció anual. Es podria pensar que al contrari que el cautxú sintètic, el consum de cautxú natural és innocu per al medi ambient, però això no és així. El cautxú natural s’extreu a partir de l’arbre Hevea Brasiliensis i la seva explotació intensiva ha afavorit la pèrdua de biodiversitat i boscos tropicals. Per aquest motiu avui dia el cautxú natural abasta només el 30% del mercat, la resta l’ocupen els cautxús sintètics. Tot i això, malgrat aquest percentatge se segueixen talant selves per a la seva producció. Per tant, fent un consum responsable d’aquest material i la seva reutilització i reciclatge convenient, estalviem una quantitat important de recursos naturals i contribuïm a conservar els boscos, els anomenats pulmons del planeta.

Biocombustible i Nous Productes Ecològics

Un cop són recollits els pneumàtics dels tallers, es classifiquen entre els que es poden renovar (procés de recauxut) i els que no. En cas de no poder renovar-se, aquests van a plantes de reciclatge on s’extreuen i separen els seus diferents components (cautxú, fibra tèxtil i acer), que es recuperen per a nous usos. Entre ells: asfaltat de carreteres, llosetes de seguretat i paviments per a parcs infantils, pistes esportives, guarda-rails, gespa artificial, sostres per a habitatges, aïllant acústic, soles de sabates, projectes d’obra civil, metall regenerat o biodièsel.

La piròlisi és una de les millors opcions per al reciclatge i aprofitament de la goma, genera “0” residus i redueix un 92% les emissions de CO2. És un tractament tèrmic sense oxigen que permet descompondre la goma mitjançant reacció termoquímica que genera valuosos productes reutilitzables: líquids (oli per a biocombustible) sòlids (carbó) i gasos, emprats com a font d’energia per al mateix procés.

Crea ocupació verda i fomenta l’economia circular

Reciclar a més de preservar el medi ambient suposa una cosa tan important com ajudar a la creació i al manteniment de llocs de treball de qualitat, l’anomenada ocupació verda.
Segons l’informe “Empleo Verde en una Economia Sostenible”, de Fundació Biodiversitat i l’Observatori de la Sostenibilitat a Espanya, s’estima que el sector de la gestió i tractament de residus empra a Espanya un total de 140.343 treballadors (el 26% del total de l’ocupació verda).

Les comunitats autònomes que generen un major nombre de residus (domèstics, comercials i industrials) són també les que compten amb més instal·lacions de tractament, i per tant també amb un nombre més gran de treballadors. Així, a Catalunya, el sector de la gestió i el tractament de residus registra 27.775 llocs de treball, fet que suposa el 13% del total de l’ocupació verda del nostre país.

El reciclatge de pneumàtics contribueix a generar ocupació verda. L’Associació Espanyola de Pneumàtics Reciclats (AER) xifra en 100.000 les feines directes, indirectes i induïdes d’aquesta indústria, fomentant un model d’economia circular sostenible, més just amb la societat i amb la natura.