Denunciat el Servei Català de Trànsit

Denunciat el Servei Català de Trànsit per instal·lar caixes de radar falses i il·legals.

El departament de seguretat viària d’Unió Internacional per a la Defensa dels Motociclistes ha
procedit a denunciar el Servei Català de Trànsit en expedient 2022 CEC 044, per posar en perill la vida i integritat dels ciutadans, per:

 • Senyalitzar la presència de radars sense la seva existència, sent caixes falses i portant-ne la senyalització cadascuna i amb anterioritat de radar, faltant a la veritat.
 • Ocupar la part transitable del voral, reduint-ne l’amplada funcional i sense senyalització prèvia reglamentària a aquest efecte, en diversos punts de la carretera, amb tres cons consecutius propers a la barrera metàl·lica de seguretat.
 • Mantenir una barrera metàl·lica de seguretat amb deformacions greus i absència de
  caragols, sense la funcionalitat certificada i vulnerant les normes bàsiques de manteniment afectant i alterant negativament la seguretat passiva, podent
  incrementar els danys o lesions en cas d’impacte.
 • Lligar amb cadenes i cadenats capses falses de radars a les barreres metàl·liques de seguretat afectant greument el seu comportament dinàmic davant l’impacte podent agreujar les conseqüències d’un sinistre de trànsit.

Els fets infractors i d’alt risc per a la seguretat dels ciutadans s’han verificat entre els
quilòmetres 20 i 23 de la carretera C-12 a la província de Tarragona a les 12.00 hores del dia
30 de maig del 2022.

es va sol·licitar mitjançant trucada al 112 la personació del cos policial autonòmic competent,
personant-se al lloc dels fets dues patrulles dels Mossos d’esquadra.

Els fets s’han denunciat davant del mateix director del Servei Català de Trànsit, a qui se li ha sol·licitat que:

 • Sota el mandat de la llei, l’obertura d’expedient sancionador als autors de les
  infraccions denunciades.
 • Es dictin instruccions clares i concretes sobre la il·legalitat d’instal·lació de les caixes de radars falses i el mode d’instal·lació.
 • Es dictin instruccions als agents de l’autoritat perquè siguin coneixedors de la
  obligació de recepcionar insitu, denúncies de caràcter voluntari dels ciutadans associats a l’incompliment de la llei de seguretat viària i el seu reglament, sense necessitat d’adreçar-se a una comissaria.
 • S’adjunti l’autorització del titular de la via per a la instal·lació d’aquests elements il·legals i de risc lligats amb cadenes a les barreres metàl·liques de seguretat.
 • S’informi aquest departament de totes les mesures adoptades.

CONCLUSIONS

 • La situació posa en perill la seguretat dels ciutadans alterant l’escenari destinat
  a la circulació de vehicles quant a la seguretat passiva. Dit d’una altra manera, poden
  generar l’increment de danys i/o lesions, una situació que jurídicament no deu
  suportar el ciutadà afectat.
 • D’altra banda, hi ha una clara alteració de la seguretat activa, capaç de generar sinistres de trànsit.
 • En tot cas, les infraccions estan comeses també pel titular de la via, que en té la
  obligació de restituir la seguretat viària.