Els avantatges de ser motard a ciutat

Els avantatges de ser motard a ciutat: un estalvi de 453€ a l’any, menys estrès i més temps de lleure.

L’estudi, realitzat en col·laboració amb We are Testers, i en què han participat 800 persones més grans de 18 anys que utilitzen moto, cotxe o transport públic en els seus desplaçaments urbans, dóna dades concretes sobre els beneficis que tenen les dues rodes davant d’altres opcions de mobilitat.

Set de cada deu enquestats (motards i no motards) afirmen que la moto és el transport més intel·ligent per moure’s per ciutat.

En paraules d’Audrey Pujol, Directora de Màrqueting d’AMV: “Les conclusions d’aquest estudi posen en valor la figura del motard i ens permeten quantificar els avantatges que té el fet d’escollir les dues rodes i, per tant, de pensar diferent, de pensar amb el casc. A AMV, la nostra expertesa com a especialistes en assegurances de moto des del 1974, ens permet entendre el motorista i conèixer les seves necessitats de primera mà, per això pensem amb el casc, com ells”.

Pensar amb el casc en triar com moure’t per ciutat significa gaudir dels avantatges que ofereixen les dues rodes: un estalvi de temps i de diners que els mateixos motards quantifiquen en xifres concretes i que els fa tenir clar que la moto és, per sobre de altres, el millor transport per moure’s per ciutat. De fet, 9 de cada 10 motards afirmen que la moto es tracta del mitjà de transport MÉS INTEL·LIGENT per a aquests desplaçaments urbans.